...παροχή εξειδικευμένων Κατασκευαστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Συντήρησης Κτιρίων & Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αναζητά: Οδηγό και Χειριστή Χωματουργικών Μηχανημάτων για Πλήρη απασχόληση στη Λάρισα. Απαραίτητες όλες οι άδειες και τα έγγραφα να είναι σε... 

ERGATIKAT

Λάρισα
20 ώρες πριν
Οι ιδανικοί υποψήφιοι: Έγκυρη άδεια οδήγησης και καθαρό ιστορικό οδήγησης Εμπειρία χειρισμού ποικίλων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων φορτηγών Δυνατότητα ανύψωσης βαρέων αντικειμένων και εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές...
Λάρισα
4 ημέρες πριν
 ...Περιγραφή Ζητούνται Οδηγοί Γ' & Ε' Κατηγορίας από Μ εταφορική Εταιρεία στη Λάρισα. Θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, πενθήμερο. Αρμοδιότητες: ~ Διανομή και περισυλλογή εντός πόλης, φορτοεκφορτώσεις Απαραίτητα Προσόντα Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη... 
Λάρισα
27 ημέρες πριν
Περιγραφή Ζητείται Οδηγός - Πωλητής με δίπλωμα Γ' κατηγορίας από εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο διανομής τροφίμων στη Λάρισα . Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητα Προσόντα Δίπλωμα Γ κατηγορίας Κάτοχος ΠΕΙ
Λάρισα
4 ημέρες πριν
 ...Μοντάρισμα εξαρτημάτων Τοποθέτηση και επισκευή ανταλλακτικών Έλεγχος παράδοσης εργασίας Διαχείριση έκτακτων περιστατικών Τήρηση οδηγιών επισκευής & κανόνων ασφάλειας και υγιεινής Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Τεχνικής σχολής Επιθυμητή ανάλογη εργασιακή... 
Λάρισα
πριν από έναν μήνα