Αποτελέσματα αναζήτησης: 83 θέσεις εργασίας

 ...Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον κλάδο της πολιτικής μηχανικής Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας Καλή...  ...και κατανόησης κατασκευαστικών σχεδίων (στατικά, Η/Μ, αρχιτεκτονικά) Πολύ καλή γνώση των προγραμμάτων MS Office Ικανότητα... 

PROPERTY BOX CONSTRUCTIONS LTD

Λευκωσία
2 ημέρες πριν
 ...Η εταιρεία Multipro Ltd, εργοληπτική οικοδομικών Α τάξης επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς για την θέση του/της Βοηθού Εργοταξιάρχη σε έργα της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Προσόντα: ~ Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Καθήκοντα: Τήρηση αρχείων του έργου... 

MULTIPRO LTD

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...κινδύνου Διαχείριση έργου Οργάνωση εργασιακού περιβάλλοντος με βάση τους κανονισμούς Ασφαλείας και Υγείας Συνεργασία με αρχιτέκτονες, εργολάβους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επιτυχή και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου Προσόντα ~ Πτυχίο ή... 

GRESON TOOLS LTD

Λευκωσία
25 ημέρες πριν
Η Cyprometal LTD, εταιρεία μεταλλικών κατασκευών στην βιομηχανική περιοχή Τσερίου στην Λευκωσία, ζητά να εργοδοτήσει Πολιτικό Μηχανικό . ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ Επιμέτρηση & ετοιμασία δελτίου ποσοτήτων και ετοιμασία προσφορών Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων για κάθε...

Cyprometal LTD.

Λευκωσία
15 ημέρες πριν
 ...απαιτούνται από την Εταιρεία στην κατασκευή ενός Έργου. Επιμετρήσεις Υπεργολάβων, ετοιμασία Αιτημάτων Πληρωμής. Συνεργασία με Μηχανικούς και Εργοδηγούς. Παρακολούθηση και ετοιμασία Αιτημάτων Πληρωμής, συμφωνίες με Υπεργολάβους, προμηθευτές. Η εργασία απαιτεί... 

Μ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΤΔ

Λευκωσία
5 ημέρες πριν
Λόγω επέκτασης των εργασιών μας αναζητούμε για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου .  Καθήκοντα και Ευθύνες: Καθημερινή επίβλεψη των εργοταξίων Προγραμματισμός, οργάνωση και καταγραφή των δραστηριοτήτων Τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας κατα το...

Voniatis Developers and Constructors Ltd

Λευκωσία
8 ημέρες πριν
 ...Η εταιρεία Multipro Ltd, εργοληπτική οικοδομικών Α τάξης επιθυμεί να προσλάβει Πολιτικούς Μηχανικούς για τη θέση του/της Εργοταξιάρχη σε έργα της εταιρείας σε Κύπρο και Ελλάδα. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Ελάχιστη σχετική πείρα 3 ετών. Καθήκοντα... 

MULTIPRO LTD

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...με έδρα την Λευκωσία, αναζητά Πολιτικό Μηχανικό Γραφείου . Απαιτούμενα προσόντα: Κάτοχος Πανεπιστημιακού Διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική  Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια καθήκοντα  Επικοινωνιακό άτομο με ομαδικό πνεύμα, ικανότητα διαχείρισης χρόνου... 

UZZIEL CONSTRUCTION LIMITED

Λευκωσία
4 ημέρες πριν
Η εργοληπτική εταιρεία Α&Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΤΔ λόγω επέκτασης των εργασιών της αναζητεί άμεσα Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού  Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: AutoCAD, Microsoft Office, MS Project Γνώση της Ελληνικής...

Α & Α ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΤΔ

Λευκωσία
8 ημέρες πριν
Η εταιρεία Eurofast Renovation Building design ltd ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό . Προσόντα:  Kάτοχος πτυχίου Πολιτικού μηχανικού Εγγεκριμένο μέλος ΕΤΕΚ Πείρα σε εργοτάξια θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Γνώσεις AutoCAD Καθηκοντα: ~ Eπίβλεψη εργοταξίου...

eurofast

Λευκωσία
22 ημέρες πριν
Η ΑΚΙ Constructions Ltd, εργοληπτική εταιρεία με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Γραφείου . ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ Βοήθεια στην ετοιμασία Προσφορών. Υποβολή Υλικών/Υπεργολάβων σε Μελετητές για έγκριση. Παραγγελίες / Έλεγχος Υλικών...

AKI CONSTRUCTIONS LTD

Λευκωσία
5 ημέρες πριν
Η εταιρεία DONTAS CONTRACTORS LTD ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου (Junior) για πλήρη αποσχόληση σε έργα της στη Λεμεσό και Λευκωσία. Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 'Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 'Αριστη γνώση AutoCAD και MS Project...

DONTAS CONTRACTORS LIMITED

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...μετρήσεων για παραγγελίες υλικών Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών προόδου Προσόντα: Aπόφοιτος/η πανεπιστημίου στο κλάδο Πολιτικής Μηχανικής Προηγούμενη πείρα δεν είναι απαραίτητη Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Καλή γνώση του λογισμικού Microsoft... 

Constantinos P. Kourris Construction Limited

Λευκωσία
25 ημέρες πριν
 ...επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων στη Λευκωσία.  Απαιτούμενα Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου τουλάχιστον ανώτερης σχολής στο κλάδο Πολιτικής Μηχανικής. Πολύ καλή γνώση λογισμικού προγράμματος AutoCAD. Άριστη γνώση  Microsoft Office. Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας... 

Π.Νικολαιδης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε

Λευκωσία
29 ημέρες πριν
 ...Το αρχιτεκτονικό γραφείο DIAS ARCHITECTS L.L.C. στη Λευκωσία ζητά να προσθέσει στο δυναμικό της Αρ χιτέκτονα για πλήρη απασχόληση....  ...Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Αρχιτεκτονικής ή Αρχιτεκτονικής Μηχανικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Γνώση και χρήση Autocad.... 

DIAS ARCHITECTS L.L.C.

Λευκωσία
8 ημέρες πριν
create_cv_img

Δημιουργήστε ένα επαγγελματικό βιογραφικό δωρεάν σε 5 λεπτά

Η Εργοληπτική Εταιρεία Μ. Μπακαλιάος & Υιοι Λτδ λόγω επέκτασης του κύκλου εργασιών της ζητά για άμεση πρόσληψη Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου για ενδυνάμωση της ομάδας εκτέλεσης Έργων. Προσόντα: Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού Άριστη γνώση Η/Υ Άριστη γνώση ...

Μ. Μπακαλιάος & Υιοί Λτδ

Λευκωσία
8 ημέρες πριν
 ...Η εταιρεία GG & SS Project Management Consulting Services LtD ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση  Αρχιτέκτονα . Απαιτούμενα Προσόντα Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Αρχιτεκτονικής με πείρα 0-2 χρόνια. Καλό χειρισμό και γνώση του προγράμματος AutoCad και SketchUp.... 

GG & SS Project Management Consulting Services LtD

Λευκωσία
16 ημέρες πριν
 ...Η εταιρεία KCSA REGAL ESTATES LTD, με έδρα την Λευκωσία, ζητά να προσλάβει έμπειρο/η Αρχιτέκτονα, εγγεγραμμένο/η στο ΕΤΕΚ. Προσόντα: Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (1-2 απο τα ποιο κάτω προγράμματα): Autocad Photoshop Vray Sketchup Ή άλλα... 

Regal Estates

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...προϊόντων της Εταιρείας μας σε τεχνικά γραφεία, εργολάβους, αρχιτέκτονες ή και όπου απαιτηθεί. Αναγνώριση αναγκών των πελατών....  ...Πτυχίο ανωτέρας ή ανώτατης σχολής. Πτυχίο στο κλάδο Πολιτικής Μηχανικής θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν Προσφέρεται ανταγωνιστικό... 

Tsircon

Λευκωσία
3 ημέρες πριν
 ...Ζητούνται για άμεση πρόσληψη Βοηθοί Μηχανικοί Εργοταξίων για έργα ανακαινίσεων. Προσόντα: Κάτοχοι πτυχίου Πολιτικής Μηχανικής Καθόλου/ελάχιστη πείρα σε κατασκευαστικά έργα Όρεξη για μάθηση Δραστήριοι Υπεύθυνα άτομα που θέλουν να ανελιχθούν Καθήκοντα:... 

PASHAS RENOVATIONS

Λευκωσία
12 ημέρες πριν