Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Εργοταξίου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού. Γνώση του Σχεδιαστικών προγραμμάτων. Άριστη ανάγνωση αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων. Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Επικοινωνιακές δεξιότητες. Κανονική άδεια οδήγησης... 

Aggelos Charous Ltd

λάρνακα
8 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...Ζητείται για πρόσληψη Πολιτικός Μηχανικός. Απαραίτητα Προσόντα: Αναγνωρισμένο δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία σε εργοτάξια πέραν των 5 χρόνων. Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. Καλή γνώση AutoCAD, Microsoft Word & Microsoft... 

A&A Apostolides Contractors & Developers

λάρνακα
12 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Προσόντα: Απόφοιτος/η Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Ευχάριστη προσωπικότηττα  Ικανότητα διαπραγμάτευσης και κλείσιμο συμφωνιών Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός  Γνώση Αγγλικής γλώσσας  Γνώση Η.Υ, MICROSOFT WORD, EXCEL  Καθήκοντα: Προώθηση προϊόντων Ανάπτυξη...

ELIAS LAZOS LTD

λάρνακα
21 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

 ...Προσόντα Κάτοχος διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική Μέλος του ΕΤΕΚ Άριστη γνώση Η/Υ Υπευθυνότητα Εμπειρία στις επιμετρήσεις (επιπλέον προσόν) Καθήκοντα Μετρήσεις και παραγγελίες υλικών Επίβλεψη & οργάνωση έργων Συντονισμός εργοταξίου & υποεργολάβων... 

TOFALLI CONSTRUCTION DEVELOPMENT

λάρνακα
13 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Η εταιρεία BUILDONTRUST LTD που δραστηριοποιείται στην κατασκευή οικοδομικών έργων, ζητά να προσλάβει Πολιτικό Μηχανικό για τα έργα της. Προσόντα: Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού μέλος του ΕΤΕΚ Εμπειρία σε οικοδομικά έργα (0-10 χρόνια) Εξαιρετική γνώση Ελληνικής ...

BUILDONTRUST LTD

λάρνακα
28 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός

Προσόντα Αναγνωρισμένο πτυχίο πολιτικού μηχανικού Εγγεγραμμένο μέλος του ΕΤΕΚ Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας Γνώσεις σε Θέματα Ασφάλειας και Υγείας εργοταξίων Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Autocad, Word ,Excel, Mail) Δίπλωμα Οδήγησης Οργανωτικές και...

K&P Christou Construction Ltd

λάρνακα
ημέρα πριν

Πολιτικός Μηχανικός

 ...ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και Λάρνακα: ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Μέλος του ΕΤΕΚ ή με δυνατότητα εγγραφής. Γνώση Autocad και Microsoft Office. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας όπως και σε Συστήματα... 

ΧΡ. ΤΖΙΟΒΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Δ.Ε ΛΤΔ

λάρνακα
6 ημέρες πριν

Σχεδιαστής/τρια / Πολιτικός Μηχανικός (Διπλός Ρόλος)

 ...αναζητεί Σχεδιαστή/τρια / Πολιτικό Μηχανικό (Διπλός Ρόλος) για εκπόνηση σχεδίων και διαχείριση έργων.  Προσόντα: Τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Εξοικείωση με σχεδιαστικά προγράμματα όπως Autocad. Άρτια γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.... 

GL METAL WORKS LTD

λάρνακα
19 ημέρες πριν

Απόφοιτος/η Πολιτικός Μηχανικός (Graduate Civil Engineer)

 ...έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας Απόφοιτου/ης Πολιτικού Μηχανικού. Απαιτούμενα Προσόντα: Προπτυχιακός τίτλος στην Πολιτική Μηχανική. Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών και σχεδιαστικών λογισμικών. Εξοικείωση με τις... 

OptimumCE L.L.C.

λάρνακα
20 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...2. Απαιτούμενα προσόντα: (1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Μηχανολογία ή Ηλεκτρολογία ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή Πληροφορική. (2) Ακεραιότητα... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
4 ημέρες πριν

Πολιτικός Μηχανικός (Δομοστατικής Κατεύθυνσης) / Civil Engineer (Structural Orientation)

 ...Μελετητικό γραφείο, με έδρα τη Λευκωσία, προκηρύσσει θέση εργασίας για έμπειρους/ες Πολιτικούς Μηχανικούς (Δομοστατικής Κατεύθυνσης). Απαιτούμενα Προσόντα: Μέλος του ΕΤΕΚ ή αντίστοιχου επιμελητηρίου άλλης χώρας της Ε.Ε. Κατ’ ελάχιστον διετής, τεκμαρτή εμπειρία στην... 

OptimumCE L.L.C.

λάρνακα
20 ημέρες πριν

Μηχανικός Πτητικών Μέσων

 ...Συντηρεί και επιδιορθώνει τα πτητικά μέσα της Μονάδας Πτητικών Μέσων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα συντήρησης από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη παρουσιαστεί σε αυτά. (γ) Διεκπεραιώνει και εφαρμόζει οδηγίες που αφορούν τη συντήρηση... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Επιβλέπων Μηχανικός (Κωδικός θέσης Ε.5)

 ...συμβολαίων αποχετευτικών έργων στη Λάρνακα. Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία: Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου Πολιτικής Μηχανικής και να είναι εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ. Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια μεταπτυχιακή γενική πείρα στην Πολιτική... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

λάρνακα
5 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εργοταξίων

 ...ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ Η εταιρεία Louvias ιδρύθηκε το 1988, έχει ως έδρα τη Λάρνακα και ειδικεύεται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Λόγω αύξησης του κύκλου εργασιών μας ζητείται Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Εργοταξίων για να ενταχθεί στο δυναμικό της εταιρίας... 

Louvias

λάρνακα
6 ημέρες πριν

Εκτελεστικός Μηχανικός

 ...συγχρηματοδοτούμενων έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της Πολιτικής Συνοχής (Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α.). Η απασχόληση αφορά κάλυψη...  .... Οι ανάγκες αφορούν συνολικά δύο (2) Εκτελεστικούς Μηχανικούς (Κατεύθυνσης Μελετών Οδοποιίας) ως ακολούθως: (α) Ένα (1)... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Πολιτκός Μηχανικός

 ...Η εταιρεία μας ζητά για πλήρη απασχόληση Πολιτικό Μηχανικό. Προσόντα: Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
27 ημέρες πριν

Τεχνικός Μηχανικός

 ...Απαιτούμενα Προσόντα: 1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών. 2. Άδεια οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας "Δ", όπως αυτή ίσχυε μέχρι 30/4/2004,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Η εταιρεία Michaels Automotive Ltd ζητά να προσλάβει Μηχανικό Αυτοκινήτων για το συνεργείο αυτοκινήτων στην Λεμεσό. Προσόντα: Προηγούμενη εμπειρία στη ίδια θέση θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν Γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας  Καθήκοντα: Συντήρηση οχημάτων...

Michaels Automotive ltd

λάρνακα
22 ημέρες πριν

Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων

 ...απατείται (π.χ. επισκευή υδραυλικών συστημάτων κτλ.) Απαιτήσεις: Πιστοποιητικό επαγγελματικής σχολής ή μαθητείας Εμπειρία ως Μηχανικός Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικής ή/και Μηχανολογίας αποτελεί πλεονέκτημα Πολύ καλή γνώση του μηχανικού εξοπλισμού και των... 

Mavromatis Employment Bureau

λάρνακα
19 ημέρες πριν

Electrical Engineer (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Απαιτούμενα Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημίου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.  Μέλος του ΕΤΕΚ Εμπειρία στην διεύθυνση, προγραμματισμό και διαχείριση κατασκευαστικών έργων Άδεια Ηλεκτρολόγου Μηχανικού σε ισχύ, 1ης Τάξης, από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία (ΗΜΥ) Εκπαίδευση...

SMC Joint Venture

λάρνακα
29 ημέρες πριν

Μηχανικός Ενέργειας

 ...ενδιαφέρονται, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ως ακολούθως: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Αριθμός Γνωστοποίησης: 2/2023 Θέση: «Μηχανικός Ενέργειας» - Ηλεκτρολογία Ταχ. Θυρίδα 24936 1305 Λευκωσία Για περισσότερες πληροφορίες και Έντυπο Αίτησης, αποτείνεστε στο... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
11 ημέρες πριν

Car Mechanic (Μηχανικός Αυτοκινήτων)

 ...Ως Car Mechanic (Μηχανικός Αυτοκινήτων) της Sixt, θα είστε υπεύθυνοι/ες για τη συντήρηση και την επισκευή του μεγάλου στόλου των οχημάτων μας.  Βασικά καθήκοντα και ευθύνες:  Χρήση ηλεκτρονικών και άλλων διαγνωστικών μεθόδων για τον εντοπισμό προβλημάτων στα οχήματα.... 

UNIWHEELS CAR RENTALS LTD

λάρνακα
22 ημέρες πριν

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 ...συντήρηση Έκδοση προσφορών και συμβολαίων συντήρησης Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Εμπειρία ως ηλεκτρολόγος μηχανικός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα Άριστη γνώση του προγράμματος AutoCAD Καλή γνώση Microsoft Excel Καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής... 

Renewable Power Engineering Ltd

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Τεχνικοί

 ...κατώτερου προσωπικού. 3. Απαιτούμενα προσόντα: (Α) (α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων, ή (β) Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
4 ημέρες πριν

Ελεγκτής Θαλάσσιας Κυκλοφορίας

 ...Δημοκρατία, καθώς και στην υλοποίηση της κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής. (ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν....  ...τριετούς τουλάχιστον μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή/και στις Τηλεπικοινωνίες. (2) Ακεραιότητα χαρακτήρα,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Επιθεωρητής Πλοίων

 ...αναγκαίες για τη διεκπεραίωση των σχετικών αποφάσεων, τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων. (ε) Εκτελεί...  ...θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική, Χημική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική,... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
4 ημέρες πριν

Διευθυντής/τρια Έργου (Project Manager)

 ...Η εταιρεία μας ζητά την πλήρη απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού ως Διευθυντής/τρια Έργου (Project Manager). Προσόντα Πτυχίο πολιτικής μηχανικής Τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία στον κατασκευαστικό τομέα και ειδικά στην ανέγερση κτιρίων Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής... 

DEPCON CONSTRUCTION LTD

λάρνακα
7 ημέρες πριν

Λειτουργός Ναυτιλίας

 ...Ένωσης, καθώς και στην υλοποίηση της κυβερνητικής ναυτιλιακής πολιτικής. (β) Ετοιμάζει μελέτες και υποβάλλει εισηγήσεις για τον...  ...συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυτιλιακές Σπουδές (εξαιρουμένης της Μηχανικής και της Ναυπηγικής), Οικονομικά, Νομικά (περιλαμβανομένου του... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

λάρνακα
16 ημέρες πριν

Επιθεωρητής/τρια Έργου (Κωδικός Θέσης: Ε.12-17)

 ...προσόντα και εμπειρία: Να είναι κάτοχος διπλώματος του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμου προσόντος στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα στον τομέα του/της. Ωφελήματα: Απολαβές... 

ROIKOS ENGINEERING CONSULTANTS SA

λάρνακα
4 ημέρες πριν

Διακοσμητής/τρια

 ...πελατών Παροχή εκπαίδευσής και παραγωγή υλικού υποστήριξης για τα άλλα μέλη της ομάδας πωλήσεων Προσόντα: Πτυχίο διακοσμητή ή αρχιτέκτονα Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (κυρίως Excel, Outlook, Word) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό... 

Yiannakis Kokkinos LTD

λάρνακα
5 ημέρες πριν