€ 1000 - € 1300

Απαραίτητα προσόντα: ~Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε σχετικό πεδίο. Συνθήκες εργασίας: 8 ώρες εργασίας, διαμονή και διατροφή. Αρμοδιότητες: ~Καθαρμός και τακτοποίηση όλου του χώρου σύμφωνα με το πρότυπο καθαριότητας. ~Διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή... 

EUROPECON

Μυτιληνη
8 ημέρες πριν