Αποτελέσματα αναζήτησης: 4 θέσεις εργασίας

Στην Evergrow SA αναζητούμε Βοηθό Παραγωγής, εκ μέρους της HELM HELLAS ΑΒΕΕ, μιας βιομηχανικής-εμπορικής εταιρείας, που αναπτύσσει και κατασκευάζει υψηλής ποιότητας συστήματα συρόμενων θυρών και συστημάτων διακίνησης. Η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς ποιοτικού ελέγχου...

Evergrow SA

Κόριθνος
2 μήνες πριν
 ...when appropriate. • Identifying customer needs and recommending cosmetics and skin care products based on their preferences. • Assisting customers to find products they’re looking for in our store. • Advise customers on how to take care of their skin.... 
Κόριθνος
πριν από έναν μήνα
 ...Terminal . Your call will be to contribute to the maintenance of electronic equipment and instruments of the LNG Terminal, as well as to assist in emergency situations, according to international regulations and the organization’s quality and safety procedures. Your tasks... 
Μέγαρα
4 ημέρες πριν
 ...Oil Hellas in Corinth Refineries. As a Technical Office Engineer, you will be responsible for providing technical support and assistance to the project team, ensuring smooth project execution and delivery. This is an excellent opportunity to contribute to the success... 

MSKAT Civil Works

Κόριθνος
25 ημέρες πριν