Τα διδυμάκια μας γεννήθηκαν τον Ιούνιο του 23 και μας ενδιαφέρει να βρούμε κάποια κυρία, με γνώσεις στο αντικείμενο, ώστε μαζί με την μητέρα ή την γιαγιά τους να φροντίζει τα μικρά στο χώρο μας. Ενδιαφερόμαστε για να ξεκινήσουμε την συνεργασία από τον Μάιο μέχρι και τον...
Θήρα (δήμος)
πριν από έναν μήνα