Εργασία Express publishing αεε

1.889 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Content Writer

 ...•Writing suitable content to be published on the institution's blog and website. •Writing marketing articles to promote the organization's products and services. •Proofreading and restructuring of texts and editing various articles. •Update the institution's... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Content Writer

 ...exposure so that small online & local businesses can compete in a world where large corporations have a big advantage. We do this by publishing content on some of the biggest sites online. Our proprietary method grows the brands, visibility, and sales of small... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Proposal Writer

 ...other professionals such as printers, photographers and artists. marketing and distributing work. researching and developing contacts. seeking publishing contracts. negotiating terms and conditions of contracts Apply for this Proposal Writer position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
2 ημέρες πριν

Video Editor for Social Media Content

Apply to become a video editor listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time working and less time administering. Set your own schedule. Requirements - ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Lead UX Designer

We are looking for an accomplished Lead UX Designer who has a proven track record of working with complex interface projects (ERP, CRM-like, and others) and is willing to guide our UX team in the land of behavioral patterns, interactions, and user empathy. Responsibilities...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Volunteers for an educational nonprofit in Los Angeles

We are looking for volunteers to help our 501c3 nonprofit in contacting students, companies, philanthropists, and social media influencers. You must be a friendly person. English is required. Foreign languages are optional. Please email us your resume. Remote volunteering...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Video Editor

Capture studio-quality photographs and video Work both on and off-site Manage and oversee all technical aspects of video recording and editing Work with our creative teammates Regularly collaborate with marketing team Follow the company's brand guidelines...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Graphic Designer / Photo Editor

Conceptualized logo design by hand drawing and finalized through Adobe Illustrator in fast-paced editing by the use of shortcut keys and setting up preferences Adobe Indesign and Adobe Photoshop. Maintained quality assurance in terms of graphic design output by ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Content Writer

Here's What We Expect From You: You are able to write in an easy-to-understand, smooth-flowing style. Your writing doesn't have spelling or grammatical errors. You always meet the deadlines you commit to. You are able to adjust your writing style between casual...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Infographic designer for reports

We are looking for someone to assist with creating infographics for our publicly accessible research reports, Willing to pay budget of $20-30 per report (would only have 2-3 info graphs ) Apply for this Infographic designer for reports position
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Talent Acquisition Specialist

 ...based on the company's core values while maintaining a positive candidate experience. ROLES AND RESPONSIBILITIES • Create and publish job ads in various portals • Network with potential hires through professional groups on social media and during the event • Collaborate... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Graphics designer

Need a color consultant for a paint factory. Making differend shades n match at computer. Apply for this Graphics designer position
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Full stack Developer

 ...2) Mean Stack • JD- Overall 3+Yrs ( Must have 2+ Yrs relevant exp in Node JS & Angular 2+ versions) • MEAN- M (Mongo DB), E (Express JS), A (Angular), N (Node JS ) 3) Mern Stack • JD- Overall 3+Yrs ( Must have 2+ Yrs relevant exp in React JS & Node JS) • MERN... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Android Developer

 ...Qualifications and Skills: At least 2 years of experience with Java Published at least 1 application to the Play Store and familiar with the process Strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to deal with different screen sizes... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Content Marketing Specialist - Remote

Apply to become a content manager listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global community. Work with a variety of clients in a comfortable way. Spend more time working and less time administering. Set your own schedule. Requirements ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Digital Marketing Content Writer

For our digital marketing agency's website, we need native German writers, who are experienced in B2B copywriting. Some of the sample pages we will need you to write are: - Our service pages (PPC, SEO, Content Writing, Translation, etc.) - Blog posts - Guides...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Senior Video Software Engineer (С++)

Required skills We are looking for a Senior Video Software Engineer (С++) Requirements: • BS or MS in Computer Science or related field • Significant experience in C/C++ • Knowledge of webRTC will be a big advantage • Deep understanding of media(audio/video...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

Content writer

Seeking content writers with SEO understanding. Apply for this Content writer position
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν

UI/UX Designer

Now we are looking for UI/UX Designer who has several years of experience to join our team on a full-time basis. In our team you will: — create, design and execute prototypes through finished product, including graphics, site navigation, and layout of content for...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
3 ημέρες πριν