Εργασία Greek teacher

2.696 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

Translation of south america Spanish transcript into English

Hi all, we are looking for English native speakers that can translate our Spanish (South America) transcription into English. Please send your rate for editing and translation pw. Looking forward to receive your candidature. Regards, Anna Mirabella Project...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

HR & Recruiter

Nature of Job: - Partnering with hiring managers to determine staffing needs Screening resumes Performing in-person and phone interviews with candidates Administering appropriate company assessments Performing reference and background checks Making recommendations...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

International Technical Support

$ 15000 - $ 30000

: Technical Support Executive Technical Support Responsibilities: •Identifying hardware and electrical solutions. •Troubleshooting technical issues. •Diagnosing and repairing faults. •Speaking to customers to quickly get to the root of their problem. •...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Technical Recruiter - Contract Remote

Νέα

$ 30 - $ 46 ανά ώρα

Our client is seeking a contract remote Technical Recruiter and this would last 4-6+ months. Must have at least 3+ recent full time IT/Technical recruitment experience - agency and corporate experience is a plus. Must have Cloud Infrastructure experience or Digital...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
5 ώρες πριν

bench sale recruiter

$ 14000 - $ 30000

Responsibilities: 1. Excellent communication skills (Oral and Written) and Technical Aptitude. 2. Well Versed with Marketing Bench Consultants and US staffing Industry. 3. Good experience in marketing Bench Consultants Marketing GC & Citizen Bench Consultants ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

US IT Recruiter

Experience in Sourcing screening, sourcing, coordinating interviews, and negotiating with candidates. Personnel in shortest turnaround time in Contract, Contract to hire and Permanent positions. Proficient in MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook, MS PowerPoint, ...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

We are hiring for Translators! (Language NUER)

COVID-19 Translation Opportunity Help review translations of COVID-19 related material from English to NUER Project Information Appen is working with a client and other partner companies to translate COVID-19 documents into a variety of languages. These documents...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

English Proofreading

Hi! We do create a lot of texts ;) And we need a responsible person for proofreading and editing to work on a regular basis. The approximate amount of work is 3000 words per week. DM for more details. Apply for this English Proofreading position
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Freelancer Recruiter

Hi, We are Nikharv consultancy a leading International recruitment firm. We are looking for freelancer recruiter who ableto support us on domestic or International requirements. Its comission basis work. Candidates who has good experiecne in recruitment and ready to work...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Recruiter - IT

You shall be appointed to the position of HR Recruiter. Your current job responsibility includes sourcing candidates, updating job ads Online, conducting background checks of a candidate, preparing various job interview formats, screenings, Coordinate and implement...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Freelancer Recruiter

#Freelancer #Recruiter The Next BIG Project - We are expanding our offerings across multiple domains and help organizations build a distinctive advantage with a strong team. Our network of "Freelance Recruiters" will be the key success factor to expand to multiple...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Program Intern

• Organizing programs and activities in accordance with the mission and goals of the organization. • Developing an evaluation method to assess program strengths and identify areas for improvement. • Schedules and forecasts planning for special events that publicize...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Sales & Digital Marketing Associates & Intern

Sales and Digital Marketing Associates/ Interns : We as QR Global seeks university students and recent graduates for the following internship program: The Role : Help develop business administration, strategic relationships with individuals , partners in accordance...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Jr Internal Consultant (Benchmarking)

The KPI Institute is a research institute specialised in business performance. It operates research programs in 12 practice domains, ranging from strategy and KPIs to employee performance, and from customer service to innovation performance. Insights are disseminated...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Technical Recruiter

$ 596 - $ 835

• Computer Education Background, IT or relevant degree or BS in Human Resources Management • Proven work experience as a Technical Recruiter • 3 years of experience working on IT requirements from US-based clients. • Must have hands-on experience using job boards...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Technical Recruiters (Remote)

Responsibilities •Manage initial contact and discussion with candidates to communicate information on SMS and open job positions •Source, qualify and coordinate interviews for a constant workload of 20-40 fully-funded, contingent and pipeline requisitions. •...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Recruiter

Option to work remotely. The recruiter will develop robust sourcing strategies to build pipelines, conduct initial phone screens with candidates, and monitor sourcing and funnel metrics. Must have experience interviewing and sourcing candidates. Apply for this Recruiter...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Head of Brands

HEAD OF BRANDS Our client is seeking to recruit a Head of Brands as an expansion to the current team. The Head of Brands needs to keep up dated with the latest trends in affiliation, motivate and run a team of brand managers as well as run his/her own brand. He/...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Grant Writing Intern

- Submit grant applications on behalf of an emerging arts nonprofit - Write and edit proposals, prepare project budgets, and compil supporting materials - Research and identify potential funding opportunities - Use Microsoft Excel to keep track of application deadlines...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν

Freelancer Recruiter

Hi, We are looking for freelancer recruiter for Domestic and International Hiring. Candidate must be experience of Recruitment. Must be able to find relevant candidate from Job portals,Limkedin and other social media . Able to provide best available talent with minimum...
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
11 ώρες πριν