...•Υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων της 24/7 ενεργοποίησης στην ανατεθειμένη περιοχή, σε συνεργασία με τις ομάδες customer marketing. •Εκτελεί ένα προγραμματισμένο δρομολόγιο επισκέψεων πελατών σχεδιασμένο να επικεντρώνεται στην ουσία της ανάπτυξης πωλήσεων. Προκαθορισμένη... 
Πάρος
4 ημέρες πριν
 ...include: Develop and maintain excellent business relations and contacts with area of responsibility retailers to achieve trade marketing objectives. Responsible for order placements & distribution in visited universe. Manage contracts and commercial agreements... 
Πάρος
11 ημέρες πριν