Εργασία Visual merchandiser

650 θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

3D Visual Artist

$ 1200

 ...We are looking for experienced 3D Visual Artist to create several characters and visualizations that are needed for marketing purposes. Benefits - Apply to become a 3D visual artist listed on RemoteHub to work with companies and entrepreneurs from our global... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Data Analyst

 ...documented KPI examples. Your main responsibilities include: · Online research on given topics in the domain of data analysis, data visualization and analytics; · Summarize and centralize research outputs; · Write research conclusions in order to be presented in a... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Analyst & Big Data Consultant

 ...experience in eliciting requirements and testing -Experience in analyzing data to draw business-relevant conclusions and in data visualization techniques and tools -Solid experience in writing SQL queries -Basic knowledge in generating process documentation -Strong... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Deep Learning Engineer

$ 40 - $ 80 ανά ώρα

 ...project future earnings and evaluate the overall quality of new, unreleased music. **Responsibilities** --- - Exploring and visualizing data to gain an understanding of it, then identifying differences in data distribution that could affect performance when deploying... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Senior iOS Developer

 ...adventures easily accessible to our users. You’ll develop diverse features for navigation, routing, social interaction and content visualization that will make your work challenging and fun. At komoot we want to make great adventures accessible to everyone... and welcome... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Content Creator (Remote Internship)

 ...for social media ,content, website content and presentations. Understanding our industry and turning the strategic insights into visual and consumable content. Create innovative and interactive content. What we offer you: - Modern company in Germany with global team... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Senior Android Developer

 ...adventures easily accessible to our users. You’ll develop diverse features for navigation, routing, social interaction and content visualization that will make your work challenging and fun. At komoot we want to make great adventures accessible to everyone... and welcome... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Part Time IT Infra Support

 ...and debugging ASP.Net applications on testing, OA and production environment. • Configuring and managing the ASP.Net projects in Visual SVN, VSS, Visual Studio2013. •Installing, Managing, and Upgrading of Microsoft SOL Server 2008, 2014 and 2016. • Deploying new... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Solution Architect

 ...Windows Android iOS Methodologies Test driven development DevSecOps Continuous Integration / Continuous Delivery Tools: Visual Studio Code, GIT, SonarQube or similar code coverage tools Good to have Jenkins Azure VSTS Pipelines Build Polymer What... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

UX / Visual Website Designer

 ...This is written for both User Experience and Visual Design. Candidates who have both skill sets can indicate so in their application, however experience in both disciplines is not required. In your application, please provide details on your level of experience... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Data Warehouse Architect

 ...understanding of database structure principles 10) Experience gathering and analyzing system requirements 11) Familiarity with data visualization tools (e.g. Tableau, D3.js and R)12) Proven analytical skills 13) Problem-solving attitude" Apply for this Data Warehouse... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Product Designer

 ...and the process Analyze new interactive paths to improve the overall experience Generate assets for engineers to use based on visual designs Provide QA of design deliverables Translate conceptual ideas and use cases into delightful, intuitive, and engaging experiences... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Recruiter - IT

 ...candidate recruiting. Should be able to hire on the following languages .net technologies Full Stack Developers Java Java Script CSS HTMS Python PHP C C++ Pascal SQL Visual Basic Objective C Ruby Apply for this Recruiter - IT position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Senior Visual Designer - Remote

$ 60 - $ 80 ανά ώρα

 ...As a Senior Visual Designer, you will be instrumental in driving AltList's brand strategy, and visual experience across all channels. In collaboration with the Design team, you will have a major impact by owning aesthetics and executing the visual direction of AltList... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Brand Designer

 ...work to ensure our message reaches our target audience. - Working alongside our design and marketing teams, develop and refine our visual language to strengthen our brand identity. Why you will love it - You’ll work in a flat hierarchy structure, where ideas are... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

2d animator

 ...waiting for you!Tasks: creation of animations of characters, backgrounds, interface elements in games for mobile platforms; creating visual effects for games; interaction with the team of the department (artists, art director); interaction with the development team... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Senior Shopify Web Developer

 ...date on emerging technology and industry trends and apply them to operations and activities - Cooperate with web designers to match visual design intent. - Provide technical support and assist in resolving technical issues - Be proactive in learning and researching... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Senior UX Business Analyst

$ 50000 - $ 60000 ανά χρόνο

 ...experience with software planning and design A data-driven and analytical mindset Big-picture-thinking skills Understanding of the principles and psychology behind good UX/Visual design CRO / A/B Testing Apply for this Senior UX Business Analyst position... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Salesforce Admin

 ...qualifications: · Capability of analyzing and deep diving into Salesforce developer toolkit including Apex Classes, Controllers and Triggers, Visual force, work flows, Rest API. .. · Advanced Administrator Certification · Experience with analyzing debug logs, interpreting... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν

Machine Learning Intern

$ 1000 - $ 1500

 ...will collaborate with industry experts to solve technical problems using a broad spectrum of data science tools, packages, and visualization techniques. - You will perfect your knowledge and expertise in the big data ecosystem to build efficient and scalable analytical... 
Απομακρυσμένη εργασία

RemoteHub

απομακρυσμένα
22 ώρες πριν