αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - IT assistant