αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - event management