αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - τεχνικός σε εταιρεία