αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - γνώσεις υπολογιστή