αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - hotel operation