αναζητηση εργασιασ βασει τοποθεσιασ - supply chain