...Προσόντα Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει Να είναι κάτοχοι διπλώματος ACCA ή φοιτητές του ACCA Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια πείρα στο ελεγκτικό επάγγελμα Να γνωρίζουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα Να είναι γνώστες των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα του... 

MMEC AUDIT SOLUTIONS LTD

Λευκωσία
6 ημέρες πριν
 ...στο ανθρώπινο δυναμικό μας, εξαργυρώνουμε αυτή μας την επιτυχία με γενναίες αυξήσεις σε όλο το προσωπικό καθιστώντας την θέση του ελεγκτή ασφαλείας αεροδρομίου από τις καλύτερα αμειβόμενες θέσεις.    Εάν είσαι άτομο που σε ενδιαφέρει:  Να εμπλουτίζεις  τις θεωρητικές... 

Dart Recruitment

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...Η Manpower Cyprus, εκ μέρους πελάτη της, που δραστηριοποιείτε στο λογιστικό και ελεγκτικό τομέα αναζητεί να προσλάβει Bookkeeper με έδρα τη Λευκωσία, Κύπρο. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες: Αρχειοθέτηση των αποδεικτικών στοιχείων όπως τιμολόγια πωλήσεων, τιμολόγια αγορών... 

Manpower Cyprus

Λευκωσία
17 ώρες πριν
 ...Εγκεκριμένο λογιστικό & ελεγκτικό γραφείο, στην Λευκωσία, ζητά προσωπικό για πλήρη απασχόληση, για την εξής θέση: Junior Accountant Καθήκοντα Τήρηση λογιστικών βιβλίων για κυπριακές και διεθνείς Εταιρείες, ετοιμασία και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και VIES  Ετοιμασία... 

Optimus Actus Services Limited

Λευκωσία
20 ημέρες πριν
 ...λογιστικής Τήρηση λογιστικών βιβλίων εταιρείας και επίβλεψη Φ.Π.Α Αλλα λογιστικά καθήκοντα Παράδοση λογιστικής εργασίας στους ελεγκτές της εταιρείας. Μισθολόγιο, καθημερινές εγγραφές και Reconciliations. Απαιτούμενα προσόντα:  Πείρα σε ανάλογη θέση Πολύ... 

M.M. WINDOW GALLERY LTD

Λευκωσία
6 ημέρες πριν
 ...πιστωτών Τήρηση λογιστικών εγγράφων, αρχειοθέτηση, κατάσταση προμηθευτών κτλ. Ετοιμασία μισθολογίου Επικοινωνία με εξωτερικούς ελεγκτές Καταχωρήσεις τιμολογίων πιστωτών Επικοινωνία με πελάτες και πιστωτές αναφορικά με τα υπόλοιπα και τις αποπληρωμές... 

ΚΕΝΤΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 3i Healthcare

Λευκωσία
ημέρα πριν
 ...του συστήματος Αρχειοθέτησης της Εταιρείας Να εξασφαλίζει την ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών γραφείου. Να εκτελεί καθήκοντα Ελεγκτή/τριας Εντύπων σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας. Να έχει την ευθύνη για την έκδοση, διανομή και έλεγχο όλων... 

Ledra Brick Factory Ltd

Λευκωσία
20 ημέρες πριν
 ...θα αναλάβει μερίδα πελατολογίου για την οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο. Καθήκοντα: Π αράδοση λογιστικής εργασία στους Ελεγκτές της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων εγγραφών μισθοδοσίας). Η θέσ η αυτή είναι καθαρά για έμπειρους/ες Λογιστές/τριες ελεγκτικών... 

CYAUSE Audit Services Ltd

Λευκωσία
10 ημέρες πριν
 ...(2) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 όπως εκάστοτε τροποποιείται. (3) Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνων σε θέματα ελέγχου η οποία αποκτήθηκε μετά... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
19 ημέρες πριν
 ...ασφαλίσεις και τα τμήματα φορολογίας και Εφόρου Εταιρειών Ετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών προς Γενικό Διευθυντή Επικοινωνία με ελεγκτες και τράπεζες Απαιτούμενα προσόντα: Κάτοχος πτυχίου λογιστικής Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε παρόμοια θεση Υψηλό αίσθημα... 

Excellentio Audit Ltd

Λευκωσία
26 ημέρες πριν
 ...Πληροφορική. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή (β) Μέλος Σώματος Ελεγκτών αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου. (2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε... 

Κυβερνητικές Θέσεις εργασίας

Λευκωσία
19 ημέρες πριν