•Ηλεκτρολόγους τεχνίτες-συντηρητές •Ηλεκτρονικούς •Πρακτικούς μηχανικούς-συντηρητές-ηλεκτροκολλητές-μονταδόρους •Εργάτες οικοδομικών εργασιών

 ...προσωπικό για την άμεση στελέχωση του εργοστασίου της στην ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (πρώην ΣΕΛΜΑΝ) . Συγκεκριμένα αναζητούμε : Ηλεκτρολόγους τεχνίτες-συντηρητές Ηλεκτρονικούς Πρακτικούς μηχανικούς-συντηρητές-ηλεκτροκολλητές-μονταδόρους Εργάτες οικοδομικών εργασιών... 

ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ

Κομοτηνή
3 ημέρες πριν