Εργασία Περιβαλλοντική Θεσσαλονίκη

1 θέση εργασίας

Αποτελέσματα αναζήτησης:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

 ...βλάβες σε μηχανήματα και εξοπλισμό Συμμορφώνεται με :τις πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς της Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και το σύστημα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία... 

Πυραμίς Μεταλλουργία ΑΕ

Θεσσαλονίκη
25 ημέρες πριν